Subkonto Varsovii Bielany

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA

ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa

Numer subkonta Varsovii Bielany: 76 1940 1076 3051 8115 0019 0000

 

Składka członkowska wynosi 130 zł.

Wpłat należy dokonywać do 5-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, składka wynosi 200 zł.