Subkonto Varsovii Powiśle

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA

ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa

Numer subkonta Varsovii Powiśle: 79 1940 1076 3051 8115 0013 0000

 

Składka członkowska wynosi 100 zł.

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, składka wynosi 150 zł.