Trening 14.05.2020

W rozwinięciu konspekt ćwiczeń treningowych do przeprowadzenia w warunkach domowych.

Przedstawiamy zestaw ćwiczeń stabilizujących, koordynacyjnych, asymetrycznych, gimnastycznych i ball mastery.

Pamiętajcie o wykonaniu krótkiej rozgrzewki, np. bieg w miejscu, skipy, krążenia ramion w przód i w tył, pajacyki, przysiady itp. 

STABILIZUJĄCE I RÓWNOWAŻNE - wykonaj na odpowiednio twardym i bezpiecznym podłożu od 20 do 30 sekund. Ćwiczenie możesz powtórzyć 2 lub 3 razy. Najpierw wykonaj wersję podstawową, a później spróbuj wersję trudniejszą.

  1. Podpór leżąc przodem (wersja trudniejsza: z unoszeniem nogi) U-12.4

 

  1. Podpór leżąc bokiem (wersja trudniejsza: z unoszeniem nogi)U-12.6

 

KOORDYNACJA NÓG wykonaj z wykorzystaniem odpowiednich oznaczników. Ćwiczenie możesz powtórzyć kilka razy. Najpierw wykonaj wersję podstawową, a później spróbuj wersję trudniejszą.

  1. „Scyzoryk” (wersja trudniejsza: podwójny) U-9.7

 

  1. „Piłkarskie” (wersja trudniejsza: tyłem) U-10.2

 

ASYMETRYCZNE - wykonaj na odpowiednim podłożu i bezpiecznym miejscu. Ćwicz od 20 do 30 sekund. Ćwiczenie możesz powtórzyć 2 lub 3 razy. Najpierw wykonaj wersję podstawową, a później spróbuj wersję trudniejszą.

  1. „Nos i ucho” (wersja trudniejsza: poruszając się) U-9.8

 

  1. „Trójkąty i kwadraty” (wersja trudniejsza: z zamkniętymi oczami)U-10.4

 

GIMNASTYCZNE - wykonaj na odpowiednim podłożu i bezpiecznym miejscu. Ćwicz od 20 do 30 sekund. Ćwiczenie możesz powtórzyć kilka razy. Najpierw wykonaj wersję podstawową, a później spróbuj wersję trudniejszą.

 

  1. „Mostek” (wersja trudniejsza: na jednej ręce) U-10.6

 

  1. Leżenie przerzutne (wersja trudniejsza: z rękami na ziemi) U-8.1

 

 

BALL MASTERY - wykonaj na odpowiednim podłożu i w bezpiecznym miejscu. Ćwicz od 20 do 30 sekund. Ćwiczenie możesz powtórzyć kilka razy. Najpierw wykonaj wersję podstawową, a później spróbuj wersję trudniejszą.

 

  1. „Take stop” (wersja trudniejsza: „Slide PN + stop inside LN” ) U-9.1

 

 

  1. „Shuffle take” (wersja trudniejsza: „Shuffle stop slide”) U-9.6