Październikowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w październiku wygrał Yustyn Z. Wynik to 650.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.