Lutowe Varsovia Plus

 

 Mateusz

Bruno

  1  
2

 

3

Zachęcamy do wykonywania ćwiczeń Varsovia Plus także z innych obszarów.

Lutowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w styczniu wygrał Krystian J.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.