Październikowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki we wrześniu wygrał Stefan P.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.