Varsovia Pro

Powołania : Podgórski, Ziętek, Sałek, Szulecki, Szmytkowski, Głebowski, Łowczykowski