Subkonto rocznika 11'

  

Od sierpnia 2022 składka członkowska wynosi 190 zł.

Wpłat należy dokonywać do 5-ego dnia każdego miesiąca na subkonto rocznika.

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA

ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa

Numer subkonta rocznika 2011: 79 1940 1076 3051 8115 0013 0000

 

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, łączna składka wynosi 300 zł.

Składką członkowską nie obciążany jest miesiąc lipiec.