Wyniki naborów

W dniach 28.08.-6.09., na boisku przy ulicy Międzyparkowej 4, odbyły się nabory do "Reprezentacji Varsovii" oraz "Varsovii Centrum" na sezon 2018/2019.

 Zaproszenie do "Varsovii Centrum" otrzymali:

Rzońca A, Sobieraj F, Godyń N.

 

Zaproszenie do Reprezentacji Varsovii otrzymali:

Barcik A, Magoń I, Malina B, Sałek S, Lange M, Jażczyk G, Podgórski S, Łowczykowski K, Szmytkowski N.

 


Nieotrzymanie zaproszenia do Reprezentacji lub do Centrum nie zamyka drogi do dołączenia do niej w późniejszym czasie.
Postępy zawodników trenujących w naszych Centrach Treningowych i Klubach Partnerskich będą regularnie monitorowane pod względem poziomu w odniesieniu do rówieśników oraz dynamiki rozwoju w dłuższym okresie czasu.

Informujemy, że przyjmowane są także zapisy do naszych Centrów Treningowych:

- Bielany

- Bródno

- Fabryczna

- Muranów

- "Sempołowska"

- "Wilcza"

- Praga

- Sielce

- Ochota

- Wola

Rekomendujemy również udział w rekrutacji do Klubów Partnerskich Varsovii.