Informacje dotyczące naborów do klasy sportowej w SP nr 210 znajdują się na: sp210.varsovia.waw.pl