Wrześniowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki we wrześniu wygrał Staś S.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.