Wyniki naborów uzupełniających do Reprezentacji Varsovii i Varsovii Centrum

W sobotę, 20 czerwca , na boisku przy ulicy Międzyparkowej 4, odbyły się nabory do "Reprezentacji Varsovii" oraz "Varsovii Centrum" na sezon 2020/2021.

Zaproszenie do "Varsovii Centrum" otrzymali: Dejak L. , Hajgiel S. , Madej P.  

 

Zaproszenie do Reprezentacji Varsovii otrzymali: Biernat A. , Leśnik P. , Małaczek Paweł , Małaczek Piotr , Martino N. , Sikorski J. , Składnik S. , Surdyk K. , Żak T. 

 
Nieotrzymanie zaproszenia do Reprezentacji lub do Centrum nie zamyka drogi do dołączenia do niej w późniejszym czasie. Nabór uzupełniający do Reprezentacji oraz Varsovii Centrum odbędzie się na przełomie sierpnia i września.
Postępy zawodników trenujących w naszych Centrach Treningowych i Klubach Partnerskich będą regularnie monitorowane pod względem poziomu w odniesieniu do rówieśników oraz dynamiki rozwoju w dłuższym okresie czasu.

Informujemy, że przyjmowane są także zapisy do naszych Centrów Treningowych:

Bielany

Bródno

Fabryczna

Muranów

"Sempołowska"

"Wilcza"

Sielce

- Powiśle 

Wola

Rekomendujemy również udział w rekrutacji do Klubów Partnerskich Varsovii.