Lutowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w lutym wygrał Oskar. 

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.