Subkonto rocznika 12'

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA

ul. Międzyparkowa 4 00-208 Warszawa

Numer subkonta rocznika 2012: 81 1940 1076 3051 8115 0009 0000

 

Składka członkowska wynosi 190 zł.

Wpłat należy dokonywać do 5-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

Składką członkowską nie obciążany jest miesiąc lipiec.

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, składka wynosi 300 zł.