Informacje dotyczące naborów do klasy sportowej w SP nr 210 znajdują się na: sp210.varsovia.waw.pl

Styczniowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w styczniu wygrał Igor. 

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.

Styczniowe Varsovia Plus

 

Paweł i Piotrek M. , Jaś

Tymek 1  
2

Staś 

3

Zachęcamy do wykonywania ćwiczeń Varsovia Plus także z innych obszarów.