Konkurs żonglerki - marzec

Konkurs żonglerki w marcu wygrała Zosia.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.

Marcowe Varsovia Plus

 

Zosia

 Sean 1  
2

 

3

Zachęcamy do wykonywania ćwiczeń Varsovia Plus także z innych obszarów.