Trening 07.05.2020

W rozwinięciu konspekt ćwiczeń treningowych do przeprowadzenia w warunkach domowych.

Przedstawiamy zestaw ćwiczeń stabilizujących, koordynacyjnych, asymetrycznych, gimnastycznych i ball mastery.

Pamiętajcie o wykonaniu krótkiej rozgrzewki, np. bieg w miejscu, skipy, krążenia ramion w przód i w tył, pajacyki, przysiady itp. 

STABILIZUJĄCE I RÓWNOWAŻNE - wykonaj na odpowiednio twardym i bezpiecznym podłożu od 20 do 30 sekund. Ćwiczenie możesz powtórzyć 2 lub 3 razy. Najpierw wykonaj wersję podstawową, a później spróbuj wersję trudniejszą.

  1. Podpór na przedramionach leżąc przodem (wersja trudniejsza: z unoszeniem nogi)

 

  1. Podpór na przedramionach leżąc bokiem (wersja trudniejsza: z unoszeniem nogi)

 

 

KOORDYNACJA NÓG wykonaj z wykorzystaniem odpowiednich oznaczników. Ćwiczenie możesz powtórzyć kilka razy. Najpierw wykonaj wersję podstawową, a później spróbuj wersję trudniejszą.

  1. „Szeroko-wąsko” (wersja trudniejsza: tyłem)

 

  1. „Przeplatanka” (wersja trudniejsza: tyłem)

 

ASYMETRYCZNE - wykonaj na odpowiednim podłożu i bezpiecznym miejscu. Ćwicz od 20 do 30 sekund. Ćwiczenie możesz powtórzyć 2 lub 3 razy. Najpierw wykonaj wersję podstawową, a później spróbuj wersję trudniejszą.

  1. „Pajacyk koordynacyjny” (wersja trudniejsza: poruszając się)

  1. „Asymetryczne krążenia ramion” (wersja trudniejsza: poruszając się)

 

GIMNASTYCZNE - wykonaj na odpowiednim podłożu i bezpiecznym miejscu. Ćwicz od 20 do 30 sekund. Ćwiczenie możesz powtórzyć kilka razy. Najpierw wykonaj wersję podstawową, a później spróbuj wersję trudniejszą.

 

  1. Leżenie przerzutne (wersja trudniejsza: z rękami na ziemi)

 

  1. Skrętoskłon w rozkroku (wersja trudniejsza: od tyłu)

 

BALL MASTERY - wykonaj na odpowiednim podłożu i w bezpiecznym miejscu. Ćwicz od 20 do 30 sekund. Ćwiczenie możesz powtórzyć kilka razy. Najpierw wykonaj wersję podstawową, a później spróbuj wersję trudniejszą.

 

  1. „Sole taps” (wersja trudniejsze: „Sole taps 360” , „Sole taps + Zidane” , „Sole taps + pull push”)

 

 

  1. „Toe taps” (wersja trudniejsze: „Toe taps 360” , „Toe taps + outside roll” , „Toe taps + slide” , „Toe taps + step over”)