Subkonto Varsovii Girls

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA

ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa

Numer subkonta Varsovii Girls: 73 1940 1076 3051 8115 0025 0000

 

Składka członkowska wynosi 150 zł.

Wpłat należy dokonywać do 5-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności córki na zajęciach.

Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).