Subkonto rocznika '07

 

Od sierpnia 2022 składka członkowska wynosi 190 zł.

Wpłat należy dokonywać do 5-ego dnia każdego miesiąca na subkonto rocznika.

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA

ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa

Numer subkonta rocznika 2007: 77 1940 1076 3051 8115 0017 0000

 

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem:

  • jeżeli dwoje dzieci jest w grupie, gdzie opłata wynosi 190 zł - składka to 300 zł
  • jeżeli jedno z dzieci jest w grupie, gdzie opłata wynosi 150 zł - składka to 270 zł

Składką członkowską nie obciążany jest miesiąc lipiec.