Majowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w maju wygrał Xawery E.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.

Kwietniowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w kwietniu wygrał Kuba Ż.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.