Lutowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w lutym wygrał Staś S.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.