Styczniowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w styczniu wygrał Igor. 

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.