Nabory do Reprezentacji Varsovii oraz Varsovii Centrum

 

W dniach 3-4 oraz 17-18 czerwca odbędą się nabory do "Reprezentacji Varsovii" oraz "Varsovii Centrum" na sezon 2023/2024.

Zgłoszenia na nabory przyjmowane są za pomocą formularza:

FORMULARZ NABOROWY

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z zapisem dziecka na nabory.

Udział w tych treningach nie jest obowiązkowy, a nabory uzupełniające odbędą się na przełomie sierpnia i września.

Nie ma konieczności udziału we wszystkich czterech treningach naborowych, ale udział tylko w jednych zajęciach zwiększa ryzyko popełnienia błędu w ocenie potencjału sportowego zawodnika.

Podczas gier naborowych zawodnicy będą poddawani obserwacji i ocenie przez sztab szkoleniowy, w którego skład wchodzić będą m.in. trener reprezentacji i koordynator etapu, dyrektor ds. szkolenia..

Harmonogram treningów naborowych dla rocznika 2016 :

  - Sobota, 3.06, godz. 18.15 - Międzyparkowa 4 

- Niedziela, 4.06, godz. 17.30 - Międzyparkowa 4 

- Sobota, 17.06, godz. 18.00 - Międzyparkowa 4 

- Niedziela, 18.06, godz. 16.00 - Międzyparkowa 4

Szczegółowe godziny zostaną podane mailowo i na stronie w późniejszym terminie.

 

Do "Varsovii Centrum" zaproszeni zostaną wyróżniający się zawodnicy, którzy nie otrzymali powołania do Reprezentacji Varsovii.

Lista powołanych do "Reprezentacji" i "Varsovii Centrum" na sezon 2023/2024 umieszczona będzie na naszej stronie internetowej w dniu 26 czerwca i w późniejszych terminach w przypadku naborów uzupełniających.
Nieotrzymanie zaproszenia do Reprezentacji lub do Centrum nie zamyka drogi do dołączenia do niej w późniejszym czasie.
Postępy zawodników trenujących w Centrach Treningowych (centrumtreningu.waw.pl) i Klubach Partnerskich Varsovii będą regularnie monitorowane pod względem poziomu w odniesieniu do rówieśników oraz dynamiki rozwoju w dłuższym okresie czasu.