Informacje dotyczące naborów do klasy sportowej w SP nr 210 znajdują się na: sp210.varsovia.waw.pl

Październikowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki we wrześniu wygrał Stefan P.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.